Vicky-Sania Jadhav, Fatima Sana Shaikh was not seen at ‘Sam Bahadur’ success party

Sam Bahadur’s success party: Vicky-Sanya magic at ‘Sam Bahadur’ success party, Fatima Sana Shaikh not seen (Tags to translate) Sam Bahadur (T) Sanya Malhotra (T) Vicky Kaushal (T) Sam Bahadur’s success Party

Leave a Comment