Elvish Yadav gave Alia Bhatt a flying kiss after winning ‘Bigg Boss OTT 2’

Elvish Yadav gave Alia Bhatt a flying kiss after winning 'Bigg Boss OTT 2'
Image source: Instagram Elush Yadav and Alia Bhatt. Elush Yadav, the winner of ‘Bigg Boss OTT 2’ and entered the ...
Read more

Who is Elush Yadav who won the trophy of ‘Bigg Boss OTT 2’ by saying ‘System’? Tej got support from Pratap Yadav to Alia Bhatt.

Who is Elush Yadav who won the trophy of 'Bigg Boss OTT 2' by saying 'System'?  Tej got support from Pratap Yadav to Alia Bhatt.
Who is Elush Yadav who won the trophy of ‘Bigg Boss OTT 2’ by saying ‘System’? Tej got support from ...
Read more